Amdanom ni

Amdanom ni

Partneriaeth yw GwirVol rhwng y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat, dan arweiniad pobl ifanc Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn bodoli i roi argymhellion Comisiwn Russell ar waith. Pwrpas yr argymhellion hyn yw darparu fframwaith ar gyfer ysgogi newid sylweddol yn nifer ac amrywiaeth y gwirfoddolwyr ifanc, ac er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd gwirfoddoli o safon iddyn nhw.

Mae gwefan Gwirvol yn cael ei diweddaru. Fe fydd fwy o wybodaeth ar cael cyn hir!

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

https://t.co/ByFOa7yzO6 Thu, 15 Feb 2018 https://t.co/saYkHMcDXa Thu, 15 Feb 2018 Massive thank you/ Diolch to all who got involved in the #LoveVolunteering campaign yesterday - hope you enjoyed as much as we did! Thu, 15 Feb 2018