Amdanom ni

Amdanom ni

Partneriaeth yw GwirVol rhwng y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat, dan arweiniad pobl ifanc Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn bodoli i roi argymhellion Comisiwn Russell ar waith. Pwrpas yr argymhellion hyn yw darparu fframwaith ar gyfer ysgogi newid sylweddol yn nifer ac amrywiaeth y gwirfoddolwyr ifanc, ac er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd gwirfoddoli o safon iddyn nhw.

Mae gwefan Gwirvol yn cael ei diweddaru. Fe fydd fwy o wybodaeth ar cael cyn hir!

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018