Aelodau'r Panel Grant

Mae yna 92 o bobl ifanc wrthi’n dyfarnu grantiau ac yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â chyllid lleol i brosiectau gweithredu cymdeithasol ymysg ieuenctid ledled Cymru.

Mae pobl ifanc yn gwirfoddoli i fod yn rhoddwyr grantiau. Nid ydych angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd i wella eich cymuned.

Mae’r bobl ifanc sy’n aelodau o’r paneli hyn wedi dweud wrthym eu bod wrth eu boddau’n gwneud penderfyniadau cyllido ac yn gweld yr holl gyfraniadau positif a wneir gan bobl ifanc eraill.

Drwy fod yn rhoddwr grant mae cyfle i bobl ifanc wneud y canlynol;

• Gwneud gwahaniaeth
• Cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
• Dysgu am eich cymuned leol
• Cymryd cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau
• Darganfod sut y mae prosiectau cymunedol yn gweithio
• Ennill cydnabyddiaeth
• Manteisio ar gyfleoedd eraill

Os hoffech ymuno â phanel grant cysylltwch â’ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid yma 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018