Aelodau'r Panel Grant

Mae yna 92 o bobl ifanc wrthi’n dyfarnu grantiau ac yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â chyllid lleol i brosiectau gweithredu cymdeithasol ymysg ieuenctid ledled Cymru.

Mae pobl ifanc yn gwirfoddoli i fod yn rhoddwyr grantiau. Nid ydych angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd i wella eich cymuned.

Mae’r bobl ifanc sy’n aelodau o’r paneli hyn wedi dweud wrthym eu bod wrth eu boddau’n gwneud penderfyniadau cyllido ac yn gweld yr holl gyfraniadau positif a wneir gan bobl ifanc eraill.

Drwy fod yn rhoddwr grant mae cyfle i bobl ifanc wneud y canlynol;

• Gwneud gwahaniaeth
• Cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
• Dysgu am eich cymuned leol
• Cymryd cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau
• Darganfod sut y mae prosiectau cymunedol yn gweithio
• Ennill cydnabyddiaeth
• Manteisio ar gyfleoedd eraill

Os hoffech ymuno â phanel grant cysylltwch â’ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid yma 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018