Newyddion a digwyddiadau

Mireinio eitemau yn ôl sir neu gweler y rhestr lawn isod:

April 2018

13fed Ebrill 2018Uploaded: RM, 13fed Ebrill 2018

Yn galw ar bobl ifanc Cymru sy’n llawn angerdd dros y blaned!

 Beth am wella’ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae pecyn cymorth newydd wedi’i lansio ...

January 2018

4ydd Ionawr 2018Uploaded: NN, 4ydd Ionawr 2018

Cyfleoedd i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru

Mae arian ar gael ar gyfer dau ddarn o waith sy’n cael eu comisiynu i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriadau diweddar â phobl ifanc ledled Cymru a rhanddeiliaid ...

October 2017

13fed Hydref 2017Uploaded: NN, 13fed Hydref 2017

Diweddariad Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gall pobl ifanc 14 - 25 mlwydd oed dal ennill tystysgrifau i gydnabod 50,100 a 200 awr o wirfoddoli. Gall pobl ifanc ddod o hyd i filoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ar www.gwirfoddolicymru.net a thrwy siarad â Chynghorwyr ...

6ed Hydref 2017Uploaded: NN, 6ed Hydref 2017

Ymunwch â Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru

Ydi’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn agos at eich calon? Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn? Ymunwch â Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru heddiw! Mae'r bwrdd hwn yn gyfrifol am benderfynu sut mae £1.3 miliwn o ...

August 2017

3ydd Awst 2017Uploaded: RM, 3ydd Awst 2017

Dau becyn cymorth newydd i helpu i gael ymddiriedolwyr ifanc ar fyrddau!

Rydym wrth ein boddau o rannu â chi ddau adnodd newydd sydd wedi’u cynhyrchu i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn llywodraethu. 1. Pecyn Cymorth Ymddiriedolwyr Ifanc i helpu pobl ifanc sydd am ddod yn ymddiriedolwyr i ...

February 2017

14fed Chwefror 2017Uploaded: CG, 13fed Chwefror 2017

Dangoswch eich cariad ar ddydd Sant Ffolant - 14eg Chwefror ymgyrch #carugwirfoddoli

Rydyn ni'n #carugwirfoddoli ac rydych chi'n #carugwirfoddoli!   Mae modd darllen yr erthygl lawn yma:

13fed Chwefror 2017Uploaded: CG, 10fed Chwefror 2017

Ymgynghoriad Brand Gwirfoddoli Ieuenctid - Adroddiad Cyfnod 1

Rydym yn ddiweddar wedi cynnal ymgynghoriad â phobl ifanc ynglŷn â brand ieuenctid Gwirfoddoli Cymru, mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

October 2016

4ydd Hydref 2016Uploaded: CG, 4ydd Hydref 2016

Sioe Deithiol Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Dilynwch y ddolen i weld y cyflwyniad sy'n cael ei roi fel rhan o'n Sioe Deithiol Grantiau Gwirfoddoli ledled Cymru rhwng nawr a chanol mis Hydref.

September 2016

30fed Medi 2016Uploaded: , 23ydd Medi 2016

Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Nod y cynllun yw; • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol sy'n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr newydd • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n gweithio tuag at gefnogi themâu ...

27fed Medi 2016Uploaded: CG, 27fed Medi 2016

Croseo! Felicitie Walls...

Helo, Flik dwi, y Rheolwr Grantiau Gwirfoddoli a Datblygu Pobl Ifanc newydd yn WCVA ym Mae Caerdydd. Mae hyn yn golygu y bydda’ i’n gweithio ar y grantiau Gwirfoddoli Cymru newydd ac yn adolygu ac yn datblygu maes gwirfoddoli ...

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018