Newyddion a digwyddiadau

Mireinio eitemau yn ôl sir neu gweler y rhestr lawn isod:

April 2018

13fed Ebrill 2018Uploaded: RM, 13fed Ebrill 2018

Yn galw ar bobl ifanc Cymru sy’n llawn angerdd dros y blaned!

 Beth am wella’ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae pecyn cymorth newydd wedi’i lansio ...

January 2018

4ydd Ionawr 2018Uploaded: NN, 4ydd Ionawr 2018

Cyfleoedd i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru

Mae arian ar gael ar gyfer dau ddarn o waith sy’n cael eu comisiynu i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriadau diweddar â phobl ifanc ledled Cymru a rhanddeiliaid ...

October 2017

13fed Hydref 2017Uploaded: NN, 13fed Hydref 2017

Diweddariad Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gall pobl ifanc 14 - 25 mlwydd oed dal ennill tystysgrifau i gydnabod 50,100 a 200 awr o wirfoddoli. Gall pobl ifanc ddod o hyd i filoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ar www.gwirfoddolicymru.net a thrwy siarad â Chynghorwyr ...

6ed Hydref 2017Uploaded: NN, 6ed Hydref 2017

Ymunwch â Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru

Ydi’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn agos at eich calon? Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn? Ymunwch â Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru heddiw! Mae'r bwrdd hwn yn gyfrifol am benderfynu sut mae £1.3 miliwn o ...

August 2017

3ydd Awst 2017Uploaded: RM, 3ydd Awst 2017

Dau becyn cymorth newydd i helpu i gael ymddiriedolwyr ifanc ar fyrddau!

Rydym wrth ein boddau o rannu â chi ddau adnodd newydd sydd wedi’u cynhyrchu i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn llywodraethu. 1. Pecyn Cymorth Ymddiriedolwyr Ifanc i helpu pobl ifanc sydd am ddod yn ymddiriedolwyr i ...

February 2017

14fed Chwefror 2017Uploaded: CG, 13fed Chwefror 2017

Dangoswch eich cariad ar ddydd Sant Ffolant - 14eg Chwefror ymgyrch #carugwirfoddoli

Rydyn ni'n #carugwirfoddoli ac rydych chi'n #carugwirfoddoli!   Mae modd darllen yr erthygl lawn yma:

13fed Chwefror 2017Uploaded: CG, 10fed Chwefror 2017

Ymgynghoriad Brand Gwirfoddoli Ieuenctid - Adroddiad Cyfnod 1

Rydym yn ddiweddar wedi cynnal ymgynghoriad â phobl ifanc ynglŷn â brand ieuenctid Gwirfoddoli Cymru, mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

October 2016

4ydd Hydref 2016Uploaded: CG, 4ydd Hydref 2016

Sioe Deithiol Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Dilynwch y ddolen i weld y cyflwyniad sy'n cael ei roi fel rhan o'n Sioe Deithiol Grantiau Gwirfoddoli ledled Cymru rhwng nawr a chanol mis Hydref.

September 2016

30fed Medi 2016Uploaded: , 23ydd Medi 2016

Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Nod y cynllun yw; • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol sy'n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr newydd • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n gweithio tuag at gefnogi themâu ...

27fed Medi 2016Uploaded: CG, 27fed Medi 2016

Croseo! Felicitie Walls...

Helo, Flik dwi, y Rheolwr Grantiau Gwirfoddoli a Datblygu Pobl Ifanc newydd yn WCVA ym Mae Caerdydd. Mae hyn yn golygu y bydda’ i’n gweithio ar y grantiau Gwirfoddoli Cymru newydd ac yn adolygu ac yn datblygu maes gwirfoddoli ...

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018