Mynnwch gyngor

Mae yna 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid rhan amser yng Nghymru. Amcanion y Cynghorwyr hyn yw helpu mudiadau i ddatblygu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli a chyfleoedd gwell i bobl ifanc a recriwtio a lleoli pobl ifanc yn y cyfleoedd hyn. I gael mwy o wybodaeth am eich Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol, cliciwch ar eich sir ar y map isod neu dewiswch eich sir o’r gwymplen.

Map of Wales Abertawe [Shelley Williams] Blaenau Gwent [Sian Sweet (Blaenau Gwent)] Bro Morgannwg [Paul Warren (Vale of Glamorgan)] Caerdydd [Kelly McCarthy (Cardiff)] Caerffili [Mrs Caren White (Caerphilly)] Casnewydd [Giselle Mansfield (Newport)] Castell-nedd Port Talbot [Katie Jane Padfield (Neath Port Talbot)] Ceredigion [Ruth Evans (Ceredigion)] Conwy [Emma Pugh (Conwy)] Gwynedd [Alan Thomas (Gwynedd)] Merthyr Tudful [Frances Barry (Merthyr Tydfil)] Pen-y-bont ar Ogwr [Geraint Hannaford (Bridgend)] Powys [Michiel Blees  (Powys)] Rhondda Cynon Taff [Thomas Crockett (Rhondda Cynon Taff)] Sir Benfro [Mrs Jean Morris (Pembrokeshire)] Sir Ddinbych [Gerry Frobisher MBE (Denbighshire)] Sir Fynwy [Caren White (Monmouthshire / Sir Fynwy)] Sir Gaerfyrddin [Fflur Lawlor (Carmarthenshire )] Sir y Fflint [Chris Ablett (Flintshire)] Tor-faen [Kyle Thomas (Torfaen)] Wrecsam [Tegan Sollis (Wrexham)] Ynys Mon [Bethan Lloyd Jukes (Anglesey)]

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018