Mynnwch gyngor

Mae yna 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid rhan amser yng Nghymru. Amcanion y Cynghorwyr hyn yw helpu mudiadau i ddatblygu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli a chyfleoedd gwell i bobl ifanc a recriwtio a lleoli pobl ifanc yn y cyfleoedd hyn. I gael mwy o wybodaeth am eich Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol, cliciwch ar eich sir ar y map isod neu dewiswch eich sir o’r gwymplen.

Map of Wales Abertawe [Shelley Williams] Blaenau Gwent [Sian Sweet (Blaenau Gwent)] Bro Morgannwg [Paul Warren (Vale of Glamorgan)] Caerdydd [Kerrine Phillips (Cardiff)] Caerffili [Mrs Caren White (Caerphilly)] Casnewydd [Giselle Mansfield (Newport)] Castell-nedd Port Talbot [Carys Miles] Ceredigion [Ruth Evans (Ceredigion)] Conwy [Emma Pugh (Conwy)] Gwynedd [Alan Thomas (Gwynedd)] Merthyr Tudful [Frances Barry (Merthyr Tydfil)] Pen-y-bont ar Ogwr [Geraint Hannaford (Bridgend)] Powys [Michiel Blees  (Powys)] Rhondda Cynon Taff [Thomas Crockett (Rhondda Cynon Taff)] Sir Benfro [Mrs Jean Morris (Pembrokeshire)] Sir Ddinbych [Gerry Frobisher MBE (Denbighshire)] Sir Fynwy [Caren White (Monmouthshire / Sir Fynwy)] Sir Gaerfyrddin [Fflur Lawlor (Carmarthenshire )] Sir y Fflint [Chris Ablett (Flintshire)] Tor-faen [Kyle Thomas (Torfaen)] Wrecsam [Tegan Sollis (Wrexham)] Ynys Mon [Bethan Lloyd Jukes (Anglesey)]

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018