Beth os nad yw'r lleoliad yn iawn i chi?

Felly rydych chi wedi dod o hyd i leoliad, wedi bod drwy'r broses sefydlu ac wedi dechrau gwirfoddoli ond wedi sylweddol efallai nad dyma oedd gennych mewn golwg.

Peidiwch â phoeni, mae hyn yn digwydd weithiau. Y peth gorau yw siarad gyda'ch goruchwyliwr i weld a oes unrhyw beth y gallen nhw ei wneud i'w wneud yn fwy addas.

Os nad yw'r lleoliad yn eich siwtio, rhowch wybod i'r goruchwyliwr. Mae'n bwysig nad ydych yn diflannu heb gysylltu am y byddan nhw angen gwybod eich bod yn gadael, a gwneud trefniadau eraill ar gyfer unrhyw ymrwymiadau posib oedd gennych chi.

Peidiwch â gadael i hyn fod yn ddiwedd ar eich gwirfoddoli na'ch siwrne ar hyd eich llwybr gyrfa. Nid yw un profiad o reidrwydd yn adlewyrchiad o bob cyfle sydd ar gael. Ewch yn ôl at eich Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid a thrafodwch eich opsiynau. Fel y dywedwyd eisoes, mae miloedd o gyfleoedd ar gael felly mae llawer mwy i'w harchwilio.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018