Beth os nad yw'r lleoliad yn iawn i chi?

Felly rydych chi wedi dod o hyd i leoliad, wedi bod drwy'r broses sefydlu ac wedi dechrau gwirfoddoli ond wedi sylweddol efallai nad dyma oedd gennych mewn golwg.

Peidiwch â phoeni, mae hyn yn digwydd weithiau. Y peth gorau yw siarad gyda'ch goruchwyliwr i weld a oes unrhyw beth y gallen nhw ei wneud i'w wneud yn fwy addas.

Os nad yw'r lleoliad yn eich siwtio, rhowch wybod i'r goruchwyliwr. Mae'n bwysig nad ydych yn diflannu heb gysylltu am y byddan nhw angen gwybod eich bod yn gadael, a gwneud trefniadau eraill ar gyfer unrhyw ymrwymiadau posib oedd gennych chi.

Peidiwch â gadael i hyn fod yn ddiwedd ar eich gwirfoddoli na'ch siwrne ar hyd eich llwybr gyrfa. Nid yw un profiad o reidrwydd yn adlewyrchiad o bob cyfle sydd ar gael. Ewch yn ôl at eich Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid a thrafodwch eich opsiynau. Fel y dywedwyd eisoes, mae miloedd o gyfleoedd ar gael felly mae llawer mwy i'w harchwilio.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018