Cam 2: Cael lleoliad

Cam 2: Cael lleoliad

Y cais: Weithiau y cam cyntaf yw cwblhau ffurflen gais fer yn son rhwyfaint fwy amdanoch chi wrth y sefydliad.

Y cyfweliad: Nesaf mae’n bosib y cewch gwrdd â’r person sy’n gyfrifol am wirfoddolwyr yn y lleoliad. Gall hyn fod yn sgwrs anffurfiol neu’n gyfweliad mwy ffurfiol. Bydd y person sy’n cyfweld am wybod pam rydych am wirfoddoli, sut rydych yn gobeithio elwa o’r lleoliad a pha brofiad o sgiliau sydd gennych chi. Dylent hefyd sôn am weddill y broses a beth fyddwch yn debygol o’i wneud yn y lleoliad gan gynnwys unrhyw gyfleoedd hyfforddiant neu ddatblygu posib.

Awgrym defnyddiol! Gwnewch y gorau o’r cyfle yma i sôn wrth y sefydliad amdanoch chi eich hun, beth sydd gennych chi i’w gynnig ond hefyd beth rydych yn gobeithio ei gael o’r profiad. Os ydyn nhw’n ymwybodol o’r cychwyn cyntaf eich bod chi am ddefnyddio hwn i helpu i ddatblygu eich gyrfa yna byddant yn gallu trafod sut byddai modd iddyn nhw helpu a dechrau meddwl am ba gyfleoedd sydd ar gael. Cofiwch eu bod yn y pen draw yn edrych am wirfoddolwyr i’w helpu ac i wneud gwahaniaeth ond mae llawer o fudiadau hefyd yn deall bod eu gwirfoddolwyr hefyd am elwa o’r profiad ac maent yn barod i’ch helpu i wneud hyn.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018