Cam 2: Cael lleoliad

Cam 2: Cael lleoliad

Y cais: Weithiau y cam cyntaf yw cwblhau ffurflen gais fer yn son rhwyfaint fwy amdanoch chi wrth y sefydliad.

Y cyfweliad: Nesaf mae’n bosib y cewch gwrdd â’r person sy’n gyfrifol am wirfoddolwyr yn y lleoliad. Gall hyn fod yn sgwrs anffurfiol neu’n gyfweliad mwy ffurfiol. Bydd y person sy’n cyfweld am wybod pam rydych am wirfoddoli, sut rydych yn gobeithio elwa o’r lleoliad a pha brofiad o sgiliau sydd gennych chi. Dylent hefyd sôn am weddill y broses a beth fyddwch yn debygol o’i wneud yn y lleoliad gan gynnwys unrhyw gyfleoedd hyfforddiant neu ddatblygu posib.

Awgrym defnyddiol! Gwnewch y gorau o’r cyfle yma i sôn wrth y sefydliad amdanoch chi eich hun, beth sydd gennych chi i’w gynnig ond hefyd beth rydych yn gobeithio ei gael o’r profiad. Os ydyn nhw’n ymwybodol o’r cychwyn cyntaf eich bod chi am ddefnyddio hwn i helpu i ddatblygu eich gyrfa yna byddant yn gallu trafod sut byddai modd iddyn nhw helpu a dechrau meddwl am ba gyfleoedd sydd ar gael. Cofiwch eu bod yn y pen draw yn edrych am wirfoddolwyr i’w helpu ac i wneud gwahaniaeth ond mae llawer o fudiadau hefyd yn deall bod eu gwirfoddolwyr hefyd am elwa o’r profiad ac maent yn barod i’ch helpu i wneud hyn.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018