Canfod eich gyrfa drwy wirfoddoli

Gall dod o hyd i'r llwybr gyrfa iawn fod yn beth hynod anodd. Mae gan rai pobl syniad clir o iawn o'r hyn maent am ei gyflawni ond eu bod angen rhywfaint o arweiniad i'w helpu i gynllunio sut i wneud hynny. I eraill, mae'n bosib nad oes ganddyn nhw unrhyw syniad beth maent am wneud a gall ceisio'r cymorth iawn i'w cefnogi i edrych ar yr holl opsiynau fod yn amhrisiadwy.

Wrth edrych ar yrfâu mae ennill y sgiliau a’r profiad cywir ar gyfer y llwybr yna yn hanfodol; mae gofyn bod â sgiliau a phrofiadau penodol iawn ar gyfer rhai gyrfâu.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gall gwirfoddoli fod yn ddechreubwynt gwych i yrfa. Dyma rai rhesymau dros hynny:

  • Gall fod yn gyfle perffaith i brofi neu ganfod mwy am yrfa sydd o ddiddordeb i chi heb wneud ymrwymiad llawn.
  • Mae’n darparu cyfle i dderbyn hyfforddiant pellach ac mewn sawl achos, gwobrau neu achrediadau, ac mae’n ychwanegiad da i CV.
  • Mae profiad yn bwysig ond mae profiad gwirfoddoli yn dweud wrth gyflogwr potensial bod gennych ddigon o ymrwymiad tuag at eich gyrfa i roi o’ch amser i ennill y profiad.
  • Mae llawer o gyflogwyr yn ystyried gwirfoddoli i fod yn arwydd o aeddfedrwydd ac yn dystiolaeth o ystod o sgiliau a fyddai'n werthfawr ym myd gwaith.

Mae’r tudalennau yma yn cynnig arweiniad defnyddiol i’ch helpu drwy’r broses o ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli ac i wneud y gorau ohono.

Hefyd gallwch lawr lwytho ein hawgrymiadau defnyddiol i’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa.
 

Pob lwc!

Gobeithio bod y canllaw yma wedi bod yn ddefnyddiol wrth ddechrau meddwl mwy am wirfoddoli, sut y gallai'ch helpu yn eich gyrfa a sut i wneud y gorau o'r profiad i wneud hynny. Peidiwch ag anghofio bod modd dod o hyd i leoliad gwirfoddoli, cysylltu â chynghorwr neu gymryd rhan yn gyffredinol yn www.gwirvol.org

Os oedd hyn yn ddefnyddiol mae'n bosib hefydd y bydd Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi Prifysgol Agored Cymru yn adnodd defnyddiol.

Lawrlwytho’r arweiniad yn llawn fel PDF

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018