Canfod eich gyrfa drwy wirfoddoli

Gall dod o hyd i'r llwybr gyrfa iawn fod yn beth hynod anodd. Mae gan rai pobl syniad clir o iawn o'r hyn maent am ei gyflawni ond eu bod angen rhywfaint o arweiniad i'w helpu i gynllunio sut i wneud hynny. I eraill, mae'n bosib nad oes ganddyn nhw unrhyw syniad beth maent am wneud a gall ceisio'r cymorth iawn i'w cefnogi i edrych ar yr holl opsiynau fod yn amhrisiadwy.

Wrth edrych ar yrfâu mae ennill y sgiliau a’r profiad cywir ar gyfer y llwybr yna yn hanfodol; mae gofyn bod â sgiliau a phrofiadau penodol iawn ar gyfer rhai gyrfâu.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gall gwirfoddoli fod yn ddechreubwynt gwych i yrfa. Dyma rai rhesymau dros hynny:

  • Gall fod yn gyfle perffaith i brofi neu ganfod mwy am yrfa sydd o ddiddordeb i chi heb wneud ymrwymiad llawn.
  • Mae’n darparu cyfle i dderbyn hyfforddiant pellach ac mewn sawl achos, gwobrau neu achrediadau, ac mae’n ychwanegiad da i CV.
  • Mae profiad yn bwysig ond mae profiad gwirfoddoli yn dweud wrth gyflogwr potensial bod gennych ddigon o ymrwymiad tuag at eich gyrfa i roi o’ch amser i ennill y profiad.
  • Mae llawer o gyflogwyr yn ystyried gwirfoddoli i fod yn arwydd o aeddfedrwydd ac yn dystiolaeth o ystod o sgiliau a fyddai'n werthfawr ym myd gwaith.

Mae’r tudalennau yma yn cynnig arweiniad defnyddiol i’ch helpu drwy’r broses o ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli ac i wneud y gorau ohono.

Hefyd gallwch lawr lwytho ein hawgrymiadau defnyddiol i’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa.
 

Pob lwc!

Gobeithio bod y canllaw yma wedi bod yn ddefnyddiol wrth ddechrau meddwl mwy am wirfoddoli, sut y gallai'ch helpu yn eich gyrfa a sut i wneud y gorau o'r profiad i wneud hynny. Peidiwch ag anghofio bod modd dod o hyd i leoliad gwirfoddoli, cysylltu â chynghorwr neu gymryd rhan yn gyffredinol yn www.gwirvol.org

Os oedd hyn yn ddefnyddiol mae'n bosib hefydd y bydd Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi Prifysgol Agored Cymru yn adnodd defnyddiol.

Lawrlwytho’r arweiniad yn llawn fel PDF

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018