Ein Gwirfoddolwyr

Meddwl am wirfoddoli ond yn dal yn ansicr. Edrychwch ar yr hyn mae ein gwirfoddolwyr i'w ddweud am eu profiadau bywyd go iawn!

Eisoes yn gwirfoddoli ac yn awyddus i ddweud wrthon ni am y peth? Byddem wrth ein bodd i glywed gennych felly anfonwch eich stori!

Darllenwch ein hastudiaethau achos

Daniel Cooper – Gwirfoddoli... Eich helpu’ch hun i helpu eraill

Uploaded: RM, 25ed Medi 2017

 Dwi’n gwirfoddoli yn The Zone, sef canolfan i deuluoedd. Dwi’n helpu i wneud y diodydd yn y ganolfan galw heibio, yn sicrhau bod y lle’n lân, yn helpu’n gyffredinol i wasanaethu’r ...

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro’n creu lloches ddiogel

Uploaded: RM, 12fed Gorffennaf 2017

   Mae myfyrwyr ar ddau gwrs Fast Forward ar Gampws Y Barri Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyfuno eu sgiliau i greu lloches i fulod ar Fferm Amelia Trust. Nod y myfyrwyr oedd gwella bywydau a deall anghenion y mulod sydd ...

It Is a Great Way To Balance The Stressful Academic Life - Tina, Ceredigion. (TR)

Uploaded: Louise Phillips, 14fed Mawrth 2016

I love helping and working with people, and my University offered several opportunities for volunteering. It is a great way to balance the stressful academic life. I love the volunteering I am doing, and it is a good way of letting go of ...

There is a Feel Good Factor Involved in Voluntary Work - Thomas, Ceredigion. (TR)

Uploaded: Louise Phillips, 14fed Mawrth 2016

I’ve always been into volunteering as a way to not only give something back to society, but to also develop myself. Charitable work with Amnesty to promote Human Rights has been important to me since I was in sixth form and I have ...

Harriet Tom, 18

Uploaded: Giselle Mansfield-Robinson, 27fed Ionawr 2016

How did you get involved in Volunteering? Why did you get involved? I had never really thought about volunteering before as I was never interested. I used to love going to school, going out with my friends and playing sport. I simply ...

Rhys - Age 17 (TR)

Uploaded: Mrs Beverley Boulton, 27fed Hydref 2015

I got interested in volunteering via my cousin who suggested that we helped out at his grandad's farm. I thought this would be really good as I wasnt really doing anything over the summer holidays. I started taking riding lessons at ...

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018