www.volunteering-wales.net/landing

 

Efallai dyma’ch profiad cyntaf o wirfoddoli neu efallai’ch bod wedi gwirfoddoli o’r blaen ac yn dymuno ehangu eich profiadau, mae gwefan Gwirfoddoli yng Nghymru yn darparu cyngor ac arweiniad ar sut y gallwch wirfoddoli a sut i ddechrau arni.

Making a Celtic Roundhouse 

 


Mae yna filoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ac ystod eang o ddewisiadau ar gael yn aros amdanoch i chi gymryd y cam nesaf a gwirfoddoli.

Making a Celtic Roundhouse

 

Rhowch ychydig o’ch amser a byddwch yn magu sgiliau newydd, yn cynyddu’ch hyder, yn cwrdd â phobl newydd ac yn cael profiad ymarferol i’w roi ar eich CV. Y cam nesaf yw mynd i www.volunteering-wales.net, dod o hyd i gyfle a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!!
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018