Bod yn Wirfoddolwr y Mileniwm

Mi fydd angen i chi wneud eich gwirfoddoli yng Nghymru – os hoffech wirfoddoli y tu allan i Gymru yn rhywle arall yn y DU, mae yna raglenni tebyg ar gael –

Yn Lloegr, mae ganddynt V inspired

Yn yr Alban, mae ganddynt y Gwobrau Saltire

Yng Ngogledd Iwerddon, mae ganddynt MV a drefnir gan Volunteer Now

Rydych yng Nghymru, rhyw bwynt rhwng eich penblwydd yn 14 a’ch penblwydd yn 26 a hoffech wirfoddoli neu hoffech i’ch gwirfoddoli gyfrif tuag at MV … reit ta, dyma’r hyn y mae angen i chi ei wneud yn gyntaf i ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli (os oes gennych leoliad gwirfoddoli yn barod, ewch yn syth i Mae gen i leoliad gwirfoddoli yn barod’)

 

Mae dwy ffordd o ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli:

1. Cysylltwch â Chynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid lleol, mae un ym mhob sir yng Nghymru.

 

2. Chwiliwch drwy’r gronfa ddata fawr arlein am gyfleoedd gwirfoddoli.

Cofiwch, mae dros 1,000 o fudiadau yng Nghymru wedi gweithio gyda MV, felly, mae’n debygol y bydd rhywbeth addas i chi yn rhywle!

 

Mae gen i leoliad gwirfoddoli yn barod!

Mae tair ffordd o gofrestru â MV nawr –

1) Cysylltwch â’ch Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid lleol a gofyn i gael cofrestru – mae gan bob sir yng Nghymru Gynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid yn gweithio mewn Canolfan Wirfoddoli, ac mae GwirVol yn eu cynorthwyo i’ch cofrestru â MV. Mae rhestr o gynghorwyr ar y wefan hon  – rhowch wybod iddynt fod gennych ddiddordeb a byddent yn eich cofrestru.

2) Gofynnwch i’ch lleoliad a yw’n bartner cyflenwi MV – os nad ydynt yn gwybod, gallant anfon ebost atom ar mv@wcva.org.uk i ddarganfod a ydynt yn bartner, ond y tebygrwydd yw nad ydynt yn un o’n partneriaid!

3) Cofrestrwch arlein – mae angen i chi greu proffil ac ar ôl i chi gofnodi’ch lleoliad, byddem yn cysylltu â darparwr eich lleoliad i sicrhau ei fod wedi cofrestru â MV. Mae’n syml iawn a gallwch hawlio’ch tystysgrifau arlein hefyd!

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

RT @VolWales: Harri Evans tell us about his volunteering journey, and why he became a trustee! Read more here: https://t.co/3WsuUFlwht #iv… Mon, 25 Jun 2018 RT @VolWales: Diolch i bawb ledled #Cymru am yr #ymrwymiad a’r #gwerthfawrogiad a ddangoswyd i’r #gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad yn yst… Fri, 08 Jun 2018 RT @VolWales: Sut oedd #wythnosgwirfoddolwyr? Anfonwch lluniau a newyddion ar gyfer y wefan @WalesCVA https://t.co/y9ZV6g0Hzt @GwirVol http… Fri, 08 Jun 2018