Bod yn Wirfoddolwr y Mileniwm

Mi fydd angen i chi wneud eich gwirfoddoli yng Nghymru – os hoffech wirfoddoli y tu allan i Gymru yn rhywle arall yn y DU, mae yna raglenni tebyg ar gael –

Yn Lloegr, mae ganddynt V inspired

Yn yr Alban, mae ganddynt y Gwobrau Saltire

Yng Ngogledd Iwerddon, mae ganddynt MV a drefnir gan Volunteer Now

Rydych yng Nghymru, rhyw bwynt rhwng eich penblwydd yn 14 a’ch penblwydd yn 26 a hoffech wirfoddoli neu hoffech i’ch gwirfoddoli gyfrif tuag at MV … reit ta, dyma’r hyn y mae angen i chi ei wneud yn gyntaf i ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli (os oes gennych leoliad gwirfoddoli yn barod, ewch yn syth i Mae gen i leoliad gwirfoddoli yn barod’)

 

Mae dwy ffordd o ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli:

1. Cysylltwch â Chynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid lleol, mae un ym mhob sir yng Nghymru.

 

2. Chwiliwch drwy’r gronfa ddata fawr arlein am gyfleoedd gwirfoddoli.

Cofiwch, mae dros 1,000 o fudiadau yng Nghymru wedi gweithio gyda MV, felly, mae’n debygol y bydd rhywbeth addas i chi yn rhywle!

 

Mae gen i leoliad gwirfoddoli yn barod!

Mae tair ffordd o gofrestru â MV nawr –

1) Cysylltwch â’ch Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid lleol a gofyn i gael cofrestru – mae gan bob sir yng Nghymru Gynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid yn gweithio mewn Canolfan Wirfoddoli, ac mae GwirVol yn eu cynorthwyo i’ch cofrestru â MV. Mae rhestr o gynghorwyr ar y wefan hon  – rhowch wybod iddynt fod gennych ddiddordeb a byddent yn eich cofrestru.

2) Gofynnwch i’ch lleoliad a yw’n bartner cyflenwi MV – os nad ydynt yn gwybod, gallant anfon ebost atom ar mv@wcva.org.uk i ddarganfod a ydynt yn bartner, ond y tebygrwydd yw nad ydynt yn un o’n partneriaid!

3) Cofrestrwch arlein – mae angen i chi greu proffil ac ar ôl i chi gofnodi’ch lleoliad, byddem yn cysylltu â darparwr eich lleoliad i sicrhau ei fod wedi cofrestru â MV. Mae’n syml iawn a gallwch hawlio’ch tystysgrifau arlein hefyd!

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018