Cael Eich Cydnabod

Beth yw hanfod Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV)?

Gwobr yw MV sy’n cydnabod cyfraniad pobl ifanc at wirfoddoli yng Nghymru neu ar raglenni gwirfoddoli byd-eang.
Gall pobl ifanc gyflawni’r gwobrau canlynol;
• Tystysgrif cydnabyddiaeth 50 awr, MV 50 Chwaraeon neu MV 50 Byd-eang
• Tystysgrif cydnabyddiaeth 100 awr
• Gwobr Ragoriaeth 200 awr, a lofnodir gan Brif Weinidog Cymru


Mae’r wobr wedi’i seilio ar 9 egwyddor allweddol sef;
•Ymrwymiad personol
•Budd cymunedol
•Cyfranogi gwirfoddol
•Perchnogaeth gan bobl ifanc
•Ansawdd
•Cydnabyddiaeth
•Cynwysoldeb
•Amrywiaeth
•Partneriaeth

MV50 CHWARAEON

1 Tystysgrif arall ar gyfer 50 awr yw hon yn lle’r un arferol. Sylwch nad pedwaredd dystysgrif MV yw hon, dim ond un dystysgrif y gall pobl ifanc ei chael am 50 awr, 100 awr a 200 awr, gan wneud cyfanswm o dair tystysgrif gyda’i gilydd.
• 2 Mae MV50 Chwaraeon yn berthnasol i wirfoddoli ym myd y campau neu wirfoddoli yn ymwneud â gweithgareddau a dylid ei defnyddio gydag unrhyw wirfoddolwr sydd mewn unrhyw rôl ym myd y campau – sylwch fod hyn yn golygu y gall rhywun sy’n gwneud y gwaith gweinyddol ar gyfer cystadleuaeth bêl-droed dderbyn tystysgrif MV50 Chwaraeon os yw’n gwirfoddoli, nid oes raid i’r rôl ei hun fod yn un corfforol.

MV50 BYD EANG

•Ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n mynd dramor, dim ond 25% o’u hamser gwirfoddoli tramor gellir cyfri ar gyfer gwobr MV. Rhaid i MV fod o fudd i Gymru, felly rhaid i o leiaf 75% o’u hamser gwirfoddoli fod yng Nghymru (Gall hyn gynnwys hyfforddiant). Sylwch fod hyn yn golygu y gall pobl sydd fel arfer yn byw y tu allan i Gymru gwblhau MV ar brosiectau preswyl yng Nghymru neu drwy deithio i Gymru yn rheolaidd i wirfoddoli.

 

Er bod MV yn un ffodd o gydnabod eich gwirfoddoli, gwyddai GwirVol fod yna rai eraill ar gael i bobl ifanc yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda llawer o’r mudiadau sy’n
eu cynnig yn uniongyrchol – pobl fel Sports Leaders UK a Chynllun Gwobr Dug Caeredin.

 

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018