Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gall gwirfoddoli fod yn lawer iawn o hwyl, mae’n ffordd dda o gwrdd â phobl newydd ac yn brofiad gwerth chweil. Ond sut mae unrhyw un yn gwybod eich bod wedi gwneud y gwirfoddoli? Os ydych mewn cyfweliad am swydd neu’n ymgeisio am le ar gwrs yn y Coleg neu ddim ond am gael rhywbeth i’w roi ar eich wal i ddangos yr oriau rydych wedi’u rhoi, sut ydych yn dangos eich bod wedi gwirfoddoli mewn gwirionedd?

Mae MV yn ffordd o gydnabod beth rydych wedi’i wneud – mae’r tair tystysgrif am 50, 100 a 200 awr o wirfoddoli yn cynnwys logo GwirVol a logo Llywodraeth Cymru. Golyga hyn y gallwch ddangos i unrhyw un sy’n gofyn faint o oriau a wnaethoch, ble y gwnaethoch nhw a phryd y gwnaethoch nhw, ac mae stamp Llywodraeth Cymru ar y gwaelod yn dangos ei bod yn swyddogol. Yn wir, mae llofnod Prif Weinidog Cymru yn cael ei argraffu ar y Dystysgrif 200 awr hefyd!

Os ydych yn gwirfoddoli’n barod, neu am gael gwybod mwy am wirfoddoli, mae MV yn ffordd o sicrhau bod gennych gofnod o’r gwirfoddoli a wnaethoch, beth bynnag oedd hynny. Mae hefyd yn ffordd i fudiad ddiolch i chi am yr oriau a roesoch.

O ia, rhaid i chi fod rhwng 14 a 25 oed a rhaid i chi roi eich oriau o’ch gwirfodd – golyga hynny os yw’ch ysgol neu’ch Coleg yn dweud wrthych i’w wneud, nid yw’n cyfrif fel gwirfoddoli.

 diddordeb?

Siwr iawn bod gennych ddiddordeb. Ac mae yna fwy … os ydych yn gwirfoddoli’ch 50 awr gyntaf mewn lleoliad sy’n ymwneud â chwaraeon neu weithgaredd corfforol (unrhyw beth o geifadu i daflu ‘sgidiau) gallwch gael tystysgrif 50 awr (y cyntaf o’r tri) fel tystysgrif Chwaraeon MV50 – bydd logo Gemau Llundain 2012 ar y dystysgrif hon ac mae’n rhan o’r etifeddiaeth o gael y Gemau Olympaidd yn y DU.

Mae yna rywfaint o waith papur i’w wneud a bydd angen i rywun mewn lleoliad rydym wedi’i asesu gymeradwyo’ch oriau, ond mae’n broses syml, a gallwch ei wneud arlein! Does dim arholiadau a’r oll a ofynnwn gennych yw eich amser. Beth all fod yn haws?

Os yw 200 awr yn swnio’n ormod, edrychwch ar y dudalen MV50 i gael blas ar MV50

Felly, hoffech fod yn MV? Clicwch yma!

 

Dal ddim yn siwr?

Iawn, fe wna’i roi un cynnig arall ar eich perswadio!

- Mae’n ffordd hwyl a boddhaol o dreulio peth o’ch amser sbâr.
- Mae’n agoriad llygad i bethau eraill sy’n digwydd o’ch cwmpas. Gall eich herio chi a’ch barn o bobl eraill.
- Gall eich gwybodaeth a’ch sgiliau helpu chi i ddatblygu mewn sawl ffordd. Gallwch wneud ffrindiau newydd ac mae’n rhywbeth gwych i’w drafod â’ch ffrindiau eraill. Gall hyd yn oed helpu chi i feddwl am beth yr hoffech ei wneud yn nes ymlaen yn eich bywyd, a rhoi cynnig ar bethau gwahanol i weld a ydych yn eu mwynhau.
- Gall fod yn brofiad gwych i’ch CV. Mae Colegau, Prifysgolion a chyflogwyr yn chwilio am fwy na’r cymwysterau cyffredin i wahaniaethau rhwng ymgeiswyr; gallai gwirfoddoli roi mantais bwysig i chi dros eraill!

Mae rhai Colegau a Phrifysgolion yn cynnig MV yn barod, felly, byddant yn gwybod yn iawn beth yw MV os ydyw ar eich ffurflen gais.

- Mae gwirfoddoli yn rhoi pwerau goruwchnaturiol i chi.

Wel, efallai nad yw’r un olaf yn wir, ond ledled Cymru mae yna fudiadau sy’n dibynnu ar bobl fel chi i roi eu hamser i wneud gwahaniaeth mawr i eraill. Iddyn nhw, rydych yn arwr.
I ddechrau arni, lawrlwythwch y Ffurflen Gychwyn a’r Cofnod Gwirfoddoli, a mynd â nhw i’ch Canolfan Wirfoddoli agosaf –

Ffurflen Gychwyn

Cofnod Gwirfoddoli

Os oes gennych gwestiynau pellach, lawrlwythwch ein Cwestiynau Cyffredin
 

Dychwelyd i brif dudalen MV

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

https://t.co/d4ZfUIaTQA Tue, 27 Jun 2017 https://t.co/eePOLgAMWw Mon, 26 Jun 2017 https://t.co/ZVItdvlwLP Sun, 25 Jun 2017