Ein Cyfeillion

Rydym yn griw cymdeithasol iawn yma yn GwirVol. Rydym wrth ein boddau’n cwrdd â mudiadau o feddwl tebyg i ni sy’n cefnogi ein hamcanion ac a all helpu i wneud gwirfoddoli yn brofiad gwell i bobl ifanc. Mae taith GwirVol yn un hir ac mae gennym gymaint mwy i’w wneud ond hoffwn eich cyflwyno i rai o’r ffrindiau rydym wedi’u gwneud hyd yma ar hyd y daith. Mae’r mudiadau a’r prosiectau hyn yn bodoli i helpu, felly, cymerwch olwg ar beth sydd ganddynt i’w gynnig ac os ydych yn meddwl y gallant eich helpu chi, cysylltwch â nhw!

Cofiwch fod gan GwirVol hefyd sawl partner sy’n ein helpu i wneud y penderfyniadau am yr hyn a wnawn. Mae ein holl bartneriaid yn fudiadau sydd â diddordeb a phrofiad mewn gwirfoddoli ieuenctid. Gallwch gael gwybod mwy am ein partneriaid a’u gwaith ar y dudalen partneriaid.

Ein Cyfeillion -

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Chwaraeon Cymru

Llysgenhadon Ifanc Cymru

 

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018