Ein Cyfeillion

Rydym yn griw cymdeithasol iawn yma yn GwirVol. Rydym wrth ein boddau’n cwrdd â mudiadau o feddwl tebyg i ni sy’n cefnogi ein hamcanion ac a all helpu i wneud gwirfoddoli yn brofiad gwell i bobl ifanc. Mae taith GwirVol yn un hir ac mae gennym gymaint mwy i’w wneud ond hoffwn eich cyflwyno i rai o’r ffrindiau rydym wedi’u gwneud hyd yma ar hyd y daith. Mae’r mudiadau a’r prosiectau hyn yn bodoli i helpu, felly, cymerwch olwg ar beth sydd ganddynt i’w gynnig ac os ydych yn meddwl y gallant eich helpu chi, cysylltwch â nhw!

Cofiwch fod gan GwirVol hefyd sawl partner sy’n ein helpu i wneud y penderfyniadau am yr hyn a wnawn. Mae ein holl bartneriaid yn fudiadau sydd â diddordeb a phrofiad mewn gwirfoddoli ieuenctid. Gallwch gael gwybod mwy am ein partneriaid a’u gwaith ar y dudalen partneriaid.

Ein Cyfeillion -

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Chwaraeon Cymru

Llysgenhadon Ifanc Cymru

 

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018