Beth yw Gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn gyfle i gymryd rhan mewn rhywbeth. Gallai hyn fod gyda dy gymuned leol neu dramor hyd yn oed! Mae’n gyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau am oes a chael hwyl. Helpu eraill a rhoi rhywbeth yn ôl yw ei hanfod ond dyw hynny ddim yn golygu na fyddi di’n cael dim byd yn gyfnewid am dy amser.

Fel person ifanc, mae gennyt gyfle i hawlio tystysgrif Gwirfoddolwyr y Mileniwm am yr oriau rwyt yn eu gwirfoddoli. Gelli di wneud hyn drwy gofnodi dy oriau a chysylltu â dy Gynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol.

Felly, rwyt eisiau cofnodi dy oriau ar wefan GwirVol a hawlio tystysgrifau Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV). Sut wyt yn gwybod a yw’r hyn rwyt yn ei wneud yn cyfrif fel gwirfoddoli? Chwilia arlein ac fe weli di gannoedd o ddiffiniadau ... dyma beth rydym ni yma yn GwirVol yn ei feddwl a beth rydym yn ei gydnabod fel rhan o raglen MV ...

Yn gyntaf, rhai egwyddorion...
- Mae gwirfoddoli yn ddi-dâl. Swnio’n syml- wel, gelli di dal hawlio treuliau. Mewn geiriau eraill, efallai y bydd dy docyn bws i’r man lle rwyt yn gwirfoddoli yn cael ei dalu neu efallai y cei ginio ond, fel arall, nid wyt yn cael dy dalu.

Mae yna ‘fudd i’r gymuned’ – Cofia’r geiriau hyn pan fyddi di’n gofyn i dy hun a yw’r hyn rwyt yn ei wneud yn cyfrif fel gwirfoddoli. Mae ‘budd i’r gymuned’ yn cyfeirio at eraill sy’n elwa o’r gwirfoddoli rwyt yn ei wneud. Fe fyddi di’n cael budd yn ogystal â’r mudiad rwyt yn gweithio iddo, ond dylai’r gymuned ehangach (nid teulu yn unig) neu’r amgylchedd gael budd hefyd. Dyma un rheswm pam mae gwirfoddoli yn dueddol o ddigwydd mewn mudiadau elusennol.


- Rwyt yn cael rhyw fath o ‘ddatblygiad personol’ – mae hyn yn fwy na gwneud pethau arferol bob dydd, rwyt yn dysgu o’r hyn rwyt yn ei wneud ac yn darganfod sgiliau newydd.


- Ni all fod yn orfodol. Ni all gwirfoddoli fod yn rhywbeth y mae’n rhaid i ti ei wneud, fe ddylet ei wneud o wirfodd.

Clicia ar y ddolen hon i weld ambell i enghraifft arall o beth sy’n cyfrif fel Gwirfoddoli a beth sydd ddim.


Os nad wyt yn siwr ai gwirfoddoli yw’r hyn rwyt yn ei wneud yna anfona ebost i gwirvol@wcva.org.uk a gallwn ddweud wrthyt a yw’n cyfrif fel gwirfoddoli ... i ni. Rydym yn gwybod bod gan bobl eraill ddiffiniadau eraill, ond ar gyfer GwirVol a gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm, dyma ein diffiniad ni :)


Pob hwyl gyda’r gwirfoddoli! Cofia y gelli ddod o hyd i lawer o gyfleoedd ar www.gwirfoddolicymru.net hefyd!
 

MV logo
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018