Amdanom ni

Partneriaeth o fudiadau yng Nghymru yw GwirVol sy’n cynrychioli ac yn hyrwyddo gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yng Nghymru drwy brosiectau amrywiol. Mae GwirVol yn ceisio cynnwys pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ac arwain i ba gyfeiriad y mae gwaith GwirVol yn mynd, er mwyn sicrhau ein bod yn ateb anghenion gwirfoddolwyr ifanc yng Nghymru.

Ni wyddai lawer o bobl mai tarddiad GwirVol oedd ymchwil a gynhaliwyd ledled y DU a edrychodd ar lefelau o gyfrannu gan bobl ifanc yn eu cymunedau drwy wirfoddoli. Gwnaed adroddiad o’r ymchwil hwn o’r enw adroddiad Comisiwn Russell (Ian Russell oedd yn gyfrifol amdano) a gyhoeddwyd ddydd Mercher 16 Mawrth 2005.

Roedd yr adroddiad terfynol yn cynnwys 16 o argymhellion i ddatblygu’r fframwaith ac annog gwirfoddoli er mwyn gwneud gwirfoddoli yn beth cyffredin. Yna, datganolwyd yr argymhellion hyn i bedair gwlad y DU mewn ffyrdd amrywiol. Yn Lloegr, crëwyd menter o’r enw “vInspired”, ac yng Nghymru ariannodd Llywodraeth Cymru bartneriaeth o fudiadau, a ddaeth yn GwirVol, a fyddai’n datblygu’r fframwaith ac yn rhoi’r strategaethau ar waith. Cafodd GwirVol ei lansio’n swyddogol ar 6 Ebrill 2009 a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r partner gweinyddol.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018