Croeso

Croeso. Mae GwirVol yn fenter ledled Cymru, a arweinir gan farn pobl ifanc, sy’n annog mwy o bobl ifanc yng Nghymru i fod yn rhan o’u cymunedau drwy wirfoddoli.

Barod i Wirfoddoli?
Rhoi dechrau arni!

  • Gwirvol

Tweet diweddaraf

RT @VolWales: Harri Evans tell us about his volunteering journey, and why he became a trustee! Read more here: https://t.co/3WsuUFlwht #iv… Mon, 25 Jun 2018 RT @VolWales: Diolch i bawb ledled #Cymru am yr #ymrwymiad a’r #gwerthfawrogiad a ddangoswyd i’r #gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad yn yst… Fri, 08 Jun 2018 RT @VolWales: Sut oedd #wythnosgwirfoddolwyr? Anfonwch lluniau a newyddion ar gyfer y wefan @WalesCVA https://t.co/y9ZV6g0Hzt @GwirVol http… Fri, 08 Jun 2018

Yn galw ar bobl ifanc Cymru sy’n llawn angerdd dros y blaned!

13fed Ebrill 2018Uploaded: RM

 Beth am wella’ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a ...

Cyfleoedd i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru

4ydd Ionawr 2018Uploaded: NN

Mae arian ar gael ar gyfer dau ddarn o waith sy’n cael eu comisiynu i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriadau ...

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr