Croeso

Croeso. Mae GwirVol yn fenter ledled Cymru, a arweinir gan farn pobl ifanc, sy’n annog mwy o bobl ifanc yng Nghymru i fod yn rhan o’u cymunedau drwy wirfoddoli.

Barod i Wirfoddoli?
Rhoi dechrau arni!

  • Gwirvol

Tweet diweddaraf

Ydych chi'n chwilio am wirfoddolwyr ?? Mae ein gwefan newydd ar gael i sefydliadau gofrestru a chreu cyfleoedd https://t.co/GMMycdpJee Mon, 23 Apr 2018 Are you looking for volunteers? Our new website is available for organisations to register and create opportunities… https://t.co/9O5QnoCQHc Mon, 23 Apr 2018 RT @BGCWales: We have been working with EVS Volunteers since 2013. Thanks to each one of you for the job you did here. We wouldn't be where… Fri, 20 Apr 2018

Yn galw ar bobl ifanc Cymru sy’n llawn angerdd dros y blaned!

13fed Ebrill 2018Uploaded: RM

 Beth am wella’ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a ...

Cyfleoedd i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru

4ydd Ionawr 2018Uploaded: NN

Mae arian ar gael ar gyfer dau ddarn o waith sy’n cael eu comisiynu i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru. Mae adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriadau ...

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr