Cookie Policy

Pwrpas GWIRVOL.org (gwefan Partneriaeth GwirVol, a reolir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, rhif elusen: 218093, rhif cwmni: 425299, swyddfa gofrestredig Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH) yw rhoi gwybodaeth ac adnoddau ynglŷn â gwirfoddoli i bobl ifanc a mudiadau yng Nghymru.

Mae GWIRVOL yn casglu gwybodaeth gan ddefnyddwyr y wefan hon yn awtomatig yn ogystal â phan fyddant yn llenwi ffurflen ymholi ar-lein. Fel mater o drefn, rydym yn monitro’r mewngofnodion mynediad ac yn cadw, ar gyfrifiadur, rhestr gyflawn o’r ffeil hon ac unrhyw negeseuon electronig cysylltiedig â nhw. Rydym yn defnyddio cwcis, sydd wedi’u cysylltu â chronfa ddata ‘defnyddwyr cyfarwydd’, i groesawu ymwelwyr cyson a chynnig gwasanaeth mwy personol iddynt.

Mae’r manylion y byddwn yn eu cadw yn cynnwys yr holl ddata a gesglir gan ein system cwcis a’r cyfeiriad IP a roddwyd i ddefnyddwyr sy’n ymweld â’n gwefan (mae’r cyfeiriad IP yn cael ei roi gan eich Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd ac fe’i defnyddir pan fyddwch ar-lein i gyfeirio deunydd at eich cyfrifiadur, teledu neu ffôn symudol). Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu er mwyn hwyluso gweithrediad rhwydd ein busnes, heb darfu arno, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel un o’r dulliau monitro allweddol ar gyfer gwella gwasanaethau.

Mae cyfrinachedd a phreifatrwydd yr unigolyn yn bwysig iawn i ni. Nid yw GWIRVOL yn rhannu unrhyw ddata personol y byddwn yn ei gasglu ar y gwefannau a ddefnyddiwn, ac nid ydym yn rhannu manylion defnyddwyr gydag unrhyw bartïon eraill.

Defnyddio cwcis ar wefan GwirVol

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithiol, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth ar gyfer perchnogion y safle.

Rydym yn eu defnyddio i helpu i gasglu gwybodaeth anhysbys ynglŷn â sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae’r wybodaeth hon yn helpu i ddylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â sut y gallwn wella ein gwefan a rhoi gwell gwasanaeth i ymwelwyr. Ar ben hynny, mae’r swyddogaeth cyfryngau cymdeithasol yr ydym yn ei defnyddio hefyd yn gosod cwcis. Mae manylion yr holl gwcis y byddwn yn eu gosod yn cael eu nodi isod:

Cwci derbyn safle GwirVol (Parti cyntaf)

Mae’r cwci yma’n cael ei ddefnyddio i gofnodi a yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar wefan Imaginet.

Sesiwn PHP (Parti cyntaf)

Mae’r cwci sesiwn yma’n cael ei osod y tro cyntaf y bydd defnyddiwr yn llwytho tudalen; mae angen y cwci ar y dechnoleg sylfaenol i bweru’r safle, mae’n para am hyd sesiwn y defnyddiwr + 30 munud, ac mae’n cael ei symud oddi yno pan fydd y defnyddiwr yn cau eu porwr. Nid yw’n storio unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr; fe’i defnyddir i gynnal dolen unigryw rhwng y porwr a’r safle at ddibenion ceisio am wybodaeth a data sesiwn a ddefnyddir gan y safle i reoli mewngofnodion defnyddwyr. Gellid gosod y cwci hwn heb gadarnhad, gan ei fod yn hanfodol bwysig i weithrediad sylfaenol y wefan.

Dadansoddeg Google (Parti cyntaf)

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o le y daeth ymwelwyr i’r safle a’r tudalennau yr ymwelsant â nhw.

I analluogi storio cwcis a chael gwared ar unrhyw rai a osodwyd yn barod, cliciwch y ddolen hon: Diddymu ac Analluogi Cwcis.

Noder: ni fydd rhai rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych chi’n analluogi cwcis.

Cliciwch yma i ailalluogi briwsion ar y safle hwn

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018